Dataskyddsförordning

Ansvarsfrihet

HYDROTEC Technologies AG, Düngstruper Straße 46, D-27793 Wildeshausen, driver under internetadressen www.hydrotec.com en webbplats på Internet som tjänar till information av och kommunikation med internetanvändare.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt godkännande om lagring, bearbetning och användning av dina data med verkan för framtiden.
Denna återkallelse kan göras skriftligt till HYDROTEC Technologies AG, Düngstruper Straße 46, D-27793 Wildeshausen eller elektroniskt till export@hydrotec.com.

Sekretesspolicy

HYDROTEC Technologies AG förpliktigar sig att skydda privatsfären av alla personer som använder webbplatsen www.hydrotec.com och att behandla de personliga data som besökare lämnar efter sig förtroligt. Insamlade data kommer aldrig säljas eller av andra skäl ges vidare till tredje part.

HYDROTEC Technologies AG vill erbjuda dig en säker omgivning vid ditt besök på webbplatsen. Bearbetningen av de data du tillkännagivit HYDROTEC regleras genom dataskyddslagen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) och andra dataskyddsföreskrifter. Följande förklaring ger dig en överblick över hur vi garanterar detta skydd och vilka sorts data inhämtas till vilket syfte.

Datenverarbeitung auf dieser Internetseite

HYDROTEC Technologies AG samlar automatiskt in och sparar automatiskt information i sina serverloggfiler som din webbläsare skickar till oss. Dessa är:

• Webbläsartyp/-version
• använd operativsystem
• Referrer URL (senast tidigare besökta sida)
• Värdnamn av använd dator (IP-adress)
• Serverförfrågans tid

Dessa data kan HYDROTEC Technologies AG inte tilldela bestämda personer. Dessa data sammanförs inte med andra datakällor och de raderas efter en statistisk utvärdering.

Cookies: Webbplatsen www.hydrotec.com använder cookies.

Dataskyddshänviusning och returrätt

På denna webbplats sparas med web-analytics-teknologier data i marknadsförings- och optimeringssyfte. Ur dessa data sammanställs under en pseudonym användarprofiler. Härtill kan cookies användas. Cookies är små textfiler som sparas lokalt i webbläsarens mellanminne. Cookies låter webbläsaren åter kännas igen.

De med web-analytics-teknologier insamlade data används inte utan den beträffade personens givna tillstånd till att personligen identifiera besökare på webbplatsen och kombineras inte med personrelaterade data om pseudonymens bärare. Datainsamlingen- och lagringen kan när som helst motsägas med framtida verkan. Återkallelsen kan skriftligen göras till HYDROTEC Technologies AG, Düngstruper Straße 46, D-27793 Wildeshausen eller elektroniskt via export@hydrotec.com.