Avtryck

Ansvarig för text- och bildmaterial:

HYDROTEC Technologies AG
Düngstruper Str. 46
DE - 27793 Wildeshausen

Tel:  +49 4431 9355 20
Fax: +49 4431 9355 22

E-post: export@hydrotec.com

Lennart Flege
Tel: +49 4431 9355 29
E-post: flege@hydrotec.com

Upphovsrättshänvisningar:

Alla texter, bilder samt layouten av denna sida är skyddade av copyright. Användningen av innehållet på denna internetsida kräver den skriftliga tillåtelsen av denna sajtens ansvariga. De på denna internetsida nämnda produktbeteckningar eller företagsnamn är respektive ägares egendom och underligger som sådana lagliga varumärkes och/eller patenträttsligt skydd. Ett motframställningskrav gäller endast i enlighet med §10 MDStV.

Ansvarsfrihet:

Innehållet på denna webbplats är sammanställt efter bästa kunskap och samvete. Ansvar för fullständighet, aktualitet och korrekthet av innehållet övertas inte. Innehållet på andra webbplatser som denna internetsida hänvisar till med hyperlänkar, står inte under kontrollen eller ansvaret av denna webbplats ansvariga. Om du följer länkar gör du detta på egen risk.

Salvatorisk klausul:

Om en av de existerande klausulerna/reglerna helt eller delvis blir overksamma på grund av rättsliga bestämmelser, föreskrifter eller lagändringar, så träder istället den i kraft som ligger närmast den klausul/bestämmelse som avses. Alla andra bestämmelser påverkas inte och väller vidare i fullt omfång.